Bæredygtighed

Vi går meget op i bæredygtighed i vores forretning. Som specialister ønsker vi at hæve niveauet yderligere end de eksisterende normer på området for miljø og samfund.

Miljøvenlig

Village Sensation går højt op i bæredygtig og miljøbevidst dyrkning af vores produkter. Vi bestræber os på at minimere brugen af pesticider og primært bruge mere naturvenlige produkter til samme formål.

Bæredygtig dyrkning

Vores produkter dyrkes og bruges i flere år, og dette giver mange gode og holdbare fordele.
• Ingen unødig skade på planten.
• Planten skal ikke fjernes fra potten hver gang men forbliver i samme potte.
• Tidsbesparelser.
• Besparelser i omkostningerne af arbejdskraft og miljø.
• Bedre vækst så afgrøden vokser hurtigt.

Genbrug

Vores produkter smides ikke ud efter 1 år. I stedet overvintrer de og bruges igen det følgende år, og derfor har vi meget lidt affald. Det affald vi har, komposteres og genanvendes.