Testimonials

Helsingborg Kommun

Angående hyra av blomsterpelare från Village Sensations. Helsingborgs stad har under 6år hyrt blomsterpelare från Holland och vi år mycketnöjda med de produkter som vitt hyrt. Blomsterpelarna har väckt intresse hos både Helsingborgs egna innevånare och besökare i staden. Att blomsterpelarna är i full blom redan när de kommer ser jag som en stor fördel med vår förhållandevis korta sommar, det ger oss bra värde för pengarna.

Gardendesigner
Annika Anderberg Boman