Underhåll

Village Sensation ger dig möjligheten att slippa allt underhåll. Det utförs istället av kvalificerad personal.

Du har tre alternativ att välja mellan:

Silver underhåll
Växterna i blomkrukorna eller hängkorgarna rensas på vissna blommor två gånger under säsongen (i början av juli och mitten av augusti); de rengörs helt och hållet, får gödningsmedel och knyts upp igen vid behov.

Guld underhåll
Växterna i blomkrukorna eller hängkorgarna vattnas 1 eller 2 gånger i veckan och får växtnäring några gånger per säsong.

Platina underhåll
Med det här alternativet får du det optimala underhållet. Vi gör två besök per säsong för att ta bort vissna blommor från dina växter som sedan rengörs och knyts upp igen vid behov. Dessutom vattnas växterna i blomkrukorna eller amplarna 1 eller 2 gånger i veckan och får växtnäring flera gånger under säsongen.