Om os

Bæredygtighed

Bæredygtighed er af meget stor betydning i vores business. Som specialist stiller vi strengere krav end de nuværende standarder for miljø og samfund.

Miljøvenligt

Village Sensation fokuserer på bæredygtig og miljøbevidst dyrkning af vores produkter. Vi gør vort bedste for at minimere brugen af pesticider. Vi anvender især naturvenlige produkter.

Egen bæredygtig dyrkning

På Village Sensations gartneri dyrkes produkterne på den mest bæredygtige måde. Vores mål er Vugge til Vugge-anvendelse af de produkter, som vores organisation bruger.

Vores produkter fremavles og bruges over flere år. Det indebærer flere bæredygtige fordele:

  • Hvor det er muligt, begrænses brugen af materialer. For eksempel bliver planterne ikke taget op af potten men bliver i hele levetiden i den samme potte. 
  • Herved begrænses også unødvendig beskadigelse af planterne.
  • Det sparer naturligvis også tid, således at vi kan mindske lønudgifterne og skåne miljøet.
  • Bedre vækst, således at plantens volumen hurtigt øges.

Genbrug

Vi begrænser mængden af affald, fordi vores produkter ikke bare bliver smidt ud efter et år men opbevares og vedligeholdes om vinteren, så de kan bruges igen det følgende år. Det affald, vi har, bliver komposteret og genbrugt.

Biodiversitet

Ved at opmuntre bier, sommerfugle og andre insekter i byområder kan vi i fællesskab bidrage til at få bestandene tilbage på et højere niveau. Særlige planter i vores produkter tiltrækker bier, sommerfugle og andre insekter. Blomsterne giver ekstra føde og fremmer bestande af bier og sommerfugle. Planter kan føjes til vores sommer- og vinterprodukter for at øge biodiversiteten.

Vidste du?
Ud over at stimulere biodiversiteten sikrer vores planter opsamling af partikler, produktion af ilt og afkøling om sommeren.